Cho thuê nhân sự event

Nhiếp ảnh, Quay phim

Liên hệ

Mới cập nhật

Nhiếp ảnh, quay phim, in đĩa sự kiện

PG,PB

Liên hệ

Mới cập nhật

Nhóm Nhảy

Liên hệ

Mới cập nhật

Nhóm nhạc

Liên hệ

Mới cập nhật

Phiên dịch viên

Liên hệ

Mới cập nhật

Có thể phiên dịch được nhiều ngôn ngữ khác nhau

Ca sĩ biêu diễn

Liên hệ

Mới cập nhật

Ca sĩ biểu diễn

Ban quân nhạc

Liên hệ

Mới cập nhật

Trống Hội

Liên hệ

Mới cập nhật

Trống Hội

Đội lân sư

Liên hệ

Mới cập nhật

Đội lân sư

Nhóm Múa

Liên hệ

Mới cập nhật

Nhóm múa

Nhóm Hài

Liên hệ

Mới cập nhật

Nhóm Hài
popup

Số lượng:

Tổng tiền: