Kế hoạch chung chuẩn bị Tổ chức sự kiện

Kế hoạch chung chuẩn bị Tổ chức sự kiện

18/01/2018 Admin 0 Bình luận

A. Phần việc của khách hàng ( Tham khảo Bảng thu thập thông tin Tổ chức Sự kiện của Sao Mai tệp đính kèm )

Nội dung bao gồm:

1. Xác định ngày giờ, địa điểm dự định tổ chức Sự kiện.

2. Xác định thành phần tham dự Sự kiện: Quan chức, lãnh đạo cấp trên (Khách VIP), Khách mời (Đại biểu) về số lượng để chuẩn bị việc sắp xếp chỗ ngồi, số lượng giấy mời, thời gian mời, xác nhận của Đại biểu mời.

3. Quyết định kinh phí và quy mô Sự kiện.

4. Các hình thức tuyên truyền quảng bá kết hợp: Phát Catalogue, xây dựng phòng tham quan, triển lãm, chiến dịch truyền thông…

5. Sự tham gia của các cơ quan truyền thông: Truyền hình, báo…

6. Phối hợp cùng công ty chúng tôi

 - Xây dựng kịch bản Sự kiện.

- Duyệt thiết kế.

 - Duyệt các hạng mục.

7. Chuẩn bị Mặt bằng tại địa điểm tổ chức và các điều kiện cần thiết

B. Phần việc của Công ty Sao Mai .

1. Trên cơ sở các thông tin cần thiết, khảo sát thực địa công ty chúng tôi sẽ lập:

 - Thiết kế mặt bằng và phối cảnh toàn bộ Sự kiện.

 - Thiết kế chi tiết từng khu vực: Cổng chào đón khách, Khu Lễ tân đón khách, Khu vực sân khấu, Phông chính, chỗ ngồi họp lễ, Khu vực khởi công / Khánh thành / Khai trương, Khu vực Tiệc chiêu đãi, Các khu vực khác…

 - Lập dự toán các hạng mục dàn dựng theo thiết kế trình bày  ( Tham khảo Phần các hạng mục chi tiết cho một Sự kiện)

 - Lập tiến độ triển khai Sự kiện.

 - Lập Kịch bản chung và Kịch bản chi tiết cho Sự kiện

2. Tổ chức và thực hiện:

 - Trên cơ sở Thiết kế tổng thể và chi tiết, Hạng mục công việc được duyệt, cũng như các sửa đổi phù hợp, Sao Mai sẽ chuẩn bị toàn bộ phần dàn dựng tại Xưởng.

 - Tùy thuộc vào địa hình, thời tiết và quy mô của Sự kiện, trước 02 đến 06 ngày, nhận bàn giao mặt bằng, dàn dựng thi công theo thiết kế và các hạng mục được duyệt.

 - Trước 1/2 đến 01 ngày diễn ra Sự kiện, Sao Mai sẽ bàn giao toàn bộ trang trí dàn dựng cho khách hàng nghiệm thu, tổng duyệt và thống nhất lần cuối Kịch bản Sự kiện.

 3. Bảo vệ - An toàn – Vệ sinh

 - Sao Mai duy trì đội thi công tại công trình thực hiện bảo vệ an toàn trang trí dàn dựng, trang thiết bị cũng như các vấn đề an ninh khác cho tới khi Sự kiện hoàn thành.

 - Tối đa 01 ngày sau khi Sự kiện hoàn thành, Sao Mai sẽ vệ sinh và bàn giao trả lại mặt bằng.

4. Rút kinh nghiệm và đánh giá tác động Sự kiện

popup

Số lượng:

Tổng tiền: